후원안내

자원봉사모집

상담신청

서울출입국・외국인청 이민자 네트워크 모집 > 외국인노동자뉴스

대표전화 : 02-868-5208 HOME | SITEMAP | CONTACT US | 티뷰크 사회복지재단 | 금천누리종합사회복지관
본문 바로가기


서울출입국・외국인청 이민자 네트워크 모집

페이지 정보

작성자 금천외국인노동자센터 작성일20-06-17 10:47 조회1,000회 댓글0건

본문

 서울출입국외국인청에서는 재한 외국인들의 자조모임 구축을 활성화하여 언어, 문화적 차이 등을 스스로 극복하고, 직접 정책 홍보 및 제안에 참여하는 등 우리 사회의 건전한 구성원이 될 수 있도록 이민자 네트워크를 구축하고자 합니다.

 자세한 내용은 아래와 같이 첨부 자료를 참고하시기 바랍니다.

 

베트남어본:

<Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul tuyển mạng lưới người nhập cư>

Nhằm thúc đẩy, phát triển việc xây dựng các tổ chức tự lực của người nước ngoài tại Hàn Quốc và từ đó có thể trở thành thành viên lành mạnh của xã hội chúng ta như tự khắc phục sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, v.v., tham gia trực tiếp vào đề xuất và quảng bá chính sách v.v, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul muốn xây dựng mạng lưới người nhập cư như sau. Rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người. 

 Số người cần tuyển và tư cách đăng ký

- Khoảng 30 người

-Người nước ngoài hoặc người đã nhập quốc tịch sống tại khu vực Seoul

- Người có thể hoạt động mạng lưới một cách tích cực với tư cách là người đang sống cuộc sống gương mẫu ở Hàn Quốc. 

Lĩnh vực hoạt động

- Hoạt động tình nguyện và hỗ trợ thông dịch tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul

  ※ Hỗ trợ chi phí giao thông và chi phí ăn uống quy định

- Hoạt đông hỗ trợ định cư của người nhập cư

  ※ Các hoạt động lập kế hoạch sự kiện do mạng lưới tổ chức, hỗ trợ sự kiện tại Văn phòng Seoul v.v.

- Các cuộc họp và tọa đàm hàng tháng hoặc hàng quý

  ※ Lập kế hoạch hoạt động mạng lưới thông qua cuộc họp

- Hoạt động với tư cách là mento cố vấn như tư vấn về tình trạng khó khăn của người nhập cư bị thiệt thòi và bị xa lánh

- Hoạt động quảng bá chính sách

 Quảng bá chính sách của Bộ Tư pháp và các thông tin hướng dẫn của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul

- Đề xuất chính sách v.v.

  • Kiến nghị và đề xuất chính sách người nước ngoài và các nội dung cải tiến khác

Cách thức đăng ký 

- (Cách thức đăng ký) tiếp nhận qua email (leehm413@korea.kr) tiếp nhận đơn đăng ký 이민자 네트워크 가입 신청서

- (Thời hạn đăng ký) 8.6.2020 (thứ hai) ~ 22.6.2020 (thứ hai) (2 tuần)

- (Tư vấn) 02-2650-6216~7

 

 

70613b8b25ce1dea8f3b7ffa2dcfc489_1592358413_207.jpg
70613b8b25ce1dea8f3b7ffa2dcfc489_1592358413_3111.jpg 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


금천외국인노동자센터 주소 : 서울시 금천구 가산로 129(가산동144-3) / 전화 : 02-868-5208 / 팩스 : 02-868-6859 관리자 로그인

방문집계 | 오늘 : 1,679 | 어제 : 1,763 | 최대 : 2,977 | 전체 : 1,187,144